اجرای ایزوگام در یوسف آباد تهران

اطلاعات Project

  • موضوع

    1

اجرای ایزوگام در یوسف آباد تهران

در تصویر بالا نصب ایزوگام برند سپهر گستر دلیجان را مشاهده می کنید. ایزوگام سپهر گستر دلیجان بر روی بام منزل در یوسف آباد تهران اجرا شده است. سطحی که قسمتی از آن را در تصویر مشاهده می کنید به متراژ ۲۹۰ می باشد که ایزوگام به صورت استاندارد بر روی آن اجرا شده است. همچنین جهت جلوگیری از ورود رطوبت ایزوگام ها تا بخشی از دیوار های کناری را پوشش داده اند.

شما می توانید جهت خرید و نصب انواع ایزوگام با نمایندگی عایق پویان تماس بگیرید و از بازدید و مشاوره رایگان برخوردار شوید.