روش نصب ایزوگام

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد روش نصب عايق رطوبتي پيش ساخته     بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و يكمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 74/10/23     مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد.

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

 بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

 سال 1995

 مرجع راهنماي تكزا

 

آئين كار , نگهداري , جابجائي و نصب عايقهاي رطوبتي پيش ساخته

  1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 هدف از تدوين آئين‏كار هماهنگي در نگهداري , جابجايي و نصب عايقهاي رطوبتي پيش ساخته ساختماني مي‏باشد.

  2 ـ حمل و نقل

 1 ـ 2 ـ هنگام جابجائي عايقهاي رطوبتي پيش ساخته بايد مواد مندرج زير را رعايت نمود .

 2 ـ 2 ـ رول بايد هميشه بطور عمودي حمل گردد .

 3 ـ 2 ـ هنگام تخليه بايد از پرتاب رول‏ها خودداري شود .

 4 ـ 2 ـ هنگام حمل رولها دقت نمائيد كه لبه عايق پاره نشود .

  3 ـ نگهداري

 رولهاي عايق بايد در هواي خشك و در انبار سقف با حداقل دماي +5 درجه و حداكثر 35 درجه سانتيگراد نگهداري شوند مدت نگهداري عايق رطوبتي از تاريخ توليد تا نصب نبايد بيشتر از شش ماه باشد. توليد كننده مي‏تواند بر حسب نوع محصول زمان ذخيره‏سازي را به نحوي كه كمتر از سه ماه و بيشتر از 12 ماه نبايد به طور اختصاصي روي اتيكت خود اعلام نمايد .

 رولها بايد روي يكي از قاعده‏هاي خود نگهداري شود و هيچگاه دو رول روي هم قرار نگيرد و طوري كنار هم قرار دهيد كه جريان هوا بتواند از بين آنها عبور كند و براي آزمايشگر امكان نمونه برداري از هر بخش انبار وجود داشته باشد.

  4 ـ نصب

 4 ـ 1 ـ قبل از نصب عايق توجه به نكات ذيل ضروري است .

 4 ـ 1 ـ 1 ـ تمام سطوحي كه قرار است با عايق رطوبتي محافظت گردند مي‏بايست نرم, تميز و خشك باشد .

 4 ـ 1 ـ 2 ـ به منظور افزايش قابليت چسبندگي عايق روي سطوح مورد نظر را قبل از نصب عايق با پرايمر و مشتقات قيري زود خشك شونده اندود نماييد.

 4 ـ 1 ـ 3 ـ تمام سطوح مي‏بايست به طرف آبروها شيب‏بندي شوند تا آب در سطح عايق تجمع ننمايد. شيب %5 توصيه شده است.

 4 ـ 1 ـ 4 ـ نصب عايق رطوبتي نبايد در دماي محيط كمتر از +5 درجه و بيشتر از 40 درجه سانتيگراد انجام گيرد .

 4 ـ 1 ـ 5 ـ از باز كردن رولها نصب آن در هواي نا مناسب يعني هواي باراني , برفي تگرگ و طوفاني اجتناب نمائيد .

 4 ـ 2 ـ وسايل نصب عايق

 عبارت است از گاز مايع ( كپسول ) شعله پخش كن استاندارد كمچه و ماله بندكني , تيغ موكت بري , فندك جرقه‏اي , دستكش برزنتي كف چرم ساقه بلند تيغه لاستيكي دسته‏دار, جارو, كفش كف صاف (شكل الف)

 يادآوري : استفاده از دستگاههاي پخش و نصب عايق رطوبتي نيز مجاز است.

 4 ـ 3 ـ مواد كمك نصب

 مواد كمك نصب عبارت از پرايمرها و مشتقات قيري سازگار با مشخصات عايق رطوبتي پيش ساخته مورد نصب مي‏باشد.

 4 ـ 4 ـ چگونگي باز كردن رول

 بر چسب رول را با تيغ موكت بري ببريد تا ابتداي عايق را آزاد نموده سپس فيلم پلاستيكي را جدا نموده و مطابق مراحل زير آنرا از سطح عايق جدا نمائيد.

(مطابق شكل زير شكل ب).

 رول پس از جداسازي فيلم پلاستيكي آماده نصب است بنابر اين آن را رول نموده مراحل نصب را دنبال نمائيد.

 يادآوري : نصب عايق رطوبتي همواره با فيلم پلاستيكي به ضخامت حداكثر 0/1 كه چسبندگي عايق بر سطح كار را كاهش ندهد بلامانع است .

 4 ـ 5 ـ آماده سازي سطح

 سطوحي كه از پيش كاملا تميز و خشك شده‏اند را با پرايمر يا مشتقات قيري به شرح زير آغشته نمائيد .

 4 ـ 5 ـ 1 ـ چنانچه سطح كار آسفالت باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قيري رقيق شدني در آب روي سطح بپاشيد .

 4 ـ 5 ـ 2 ـ اگر سطح كار سيماني باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قيري محلول در حلال نفتي روي سطح بپاشيد

4 ـ 5 ـ 3 ـ چنانچه سطح كار موزائيك باشد نخست آن را با سيمان و دو غاب سيماني كاملا صاف و يكنواخت نمائيد سپس با استفاده از مشتق قيري محلول در حلال نفتي روي سطح را از مشتق‏گيري بپوشانيد .

 يادآوري : اجازه دهيد تا پرايمر و مشتقات قيري پاشيده شده روي سطح به حداكثر مدت يك شبانه‏روز خشك شود بنابر اين از نصب عايق قبل از خشك شدن پرايمر خودداري نمائيد .

 يادآوري 2: اگر روي سطح برآمدگيهاي نظير انتهاي ميلگرد يا سر ستون و يا هر شيئي تيز ديگري وجود دارد آنرا بريده و كاملا با سطح كار تراز نمائيد.

 يادآوري 3: پخش پرايمر را مي‏توانيد با جارو يا تيغه پلاستيكي انجام دهيد .

 يادآوري 4: قبل از پاشش و پخش پرايمر يا مشتق قيري بايد تمامي گوشه‏ها و دور تا دور سطوحي كه زاويه 90 درجه دارند را با سيمان ماهيچه كشي نمائيد به طور كلي عايق روي زواياي 90 درجه نصب نشود .

 4 ـ 6 ـ شيب بندي

 4 ـ 6 ـ 1 ـ سطوحي كه آبروهاي آن در وسط قرار دارند بايد مطابق شكل يك تقسيم بندي و آماده نصب گردند.

 4 ـ 6 ـ 2 ـ سطوحي كه آبروها در چهارگوشه قرار دارند بايد مطابق شكل دو تقسيم بندي و آماده نصب شوند .

 در ساير موارد تقسيم بندي سطح بايد به نحوي صورت پذيرد كه از تجمع

4 ـ 7 ـ مراحل نصب

 4 ـ 7 ـ 1 ـ كليه اشيا فلزي مثل كولر , منبع انبساط , چهار پايه‏هاي فلزي آزاد روي سطح و منبع‏هاي ذخيره آب را بدون صدمه زدن به آنها از سطح كار جدا نمائيد.

 4 ـ 7 ـ 2 ـ سطح كار را مطابق بند (4 ـ 5) آماده نمائيد .

 4 ـ 7 ـ 3 ـ سطح كار را بعد از خشك شدن پرايمر و مشتق قيري مجددا با جارو يا دستگاه با دروب كاملا تميز نمائيد .

 4 ـ 7 ـ 4 ـ رولهاي عايق رطوبتي را آماده نمائيد .

 4 ـ 7 ـ 5 ـ مشعل را روشن و شعله آن را تنظيم نموده و مطابق شكل زير حرارت دهيد به نحوي كه هم پرايمر و هم قشر روي عايق به حالت مذاب در آيند. حداقل شعله نسبت به سطح كار بايد 45 درجه باشد با حركت دادن رول بوسيله پا يا دست يا وسايل ديگر دو قشر مذاب با يكديگر ممزوج و عايق را روي سطح كار محكم بچسبانيد .

 براي اطمينان از اين كه سطح عايق به سطح كار كاملا چسبيده باشد لبه‏ها و انتهاي عايق را مجددا حرارت داده تا قشر قيري عايق مذاب شده و روي سطح كار بچسبد.

 4 ـ 7 ـ 6 ـ با استفاده از ماله انتهاي رول را به سطح كار جوش دهيد البته بهتر است به جاي شعله گيري روي عايق ماله را گرم كنيد براي گرم كردن ماله شدت شعله را تنظيم نماييد.

 4 ـ 7 ـ 7 ـ در نصب رولهاي بعدي ضمن رعايت مراحل فوق لازم است حداقل 5 سانتيمتر همپوشاني در طول عايق وجود داشته باشد .

 ناحيه همپوشاني عايقها بايد به دقت جوشكاري شوند به نحوي كه سطح بين دو عايق كاملا صاف و يكنواخت گردد .

 يادآوري : در مواردي كه عمليات پوشش دهي سطح كار با عايق رطوبتي بيش از يك روز كاري به طول مي‏انجامد سطح كار بايد براي ادامه نصب عايق خشك و تميز باشد.

 4 ـ 7 ـ 8 ـ بعد از عمليات فوق و انجام كارهاي تكميلي براي آبروها, كانالها, لوله‏ها بايد كليه اشيا جدا شده از سطح كار مجددا توسط نصاب نصب و سالم تحويل كارفرما شود.

 4 ـ 8 ـ تكميل آبروها

 4 ـ 8 ـ 1 ـ عمليات قبل از نصب عايق عمليات زير بايد روي آبروها انجام گيرد

 4 ـ 8 ـ 1 ـ 1 ـ يك نوار از عايق به عرض 25 سانتيمتر و طول معادل محيط آبرو به اضافه 10 سانتيمتر بريد و آنرا به شكل استوانه در آوريد .

 4 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ استوانه را در داخل آبرو قرار دهيد به طوري كه 10 سانتي متر آن از سطح كار بيرون باشد .

4 ـ 8 ـ 1 ـ 3 ـ ماله را با شعله گرم مطابق شكل زير بخش بيروني استوانه را برش دهيد.

 4 ـ 8 ـ 1 ـ 4 ـ قسمتهاي بريده شده را با شعله در سطح كار چسبانيده و مطابق شكل جوشكاري نمائيد .

 4 ـ 8 ـ 2 ـ عمليات بعد از نصب عايق اصلي بعد از نصب عايق اصلي بايد عمليات زير روي آبروها انجام پذيرد.

 4 ـ 8 ـ 2 ـ 1 ـ بوسيله ماله گرم شده يا تيغ موكت بري عايق نصب شده روي آبرو را مطابق شكل ببريد .

 4 ـ 8 ـ 3 ـ با استفاده از مشعل هر قطعه را حرارت داده به سطح آبرو چسبانيده و مطابق شكل زير جوشكاري نمائيد.

 يادآوري : در اطراف آبرو به علت دو لايه مصرف كردن عايق نبايد برآمدگي مشاهده شود .

 4 ـ 9 ـ عايق كاري دور لوله‏ها روي سقف

 4 ـ 9 ـ 1 ـ اگر لوله‏ها سيماني باشد ابتدا بايد دستور العمل زواياي 90 درجه رعايت گردد سپس عايق اصلي نصب گردد . براي تكميل كار يك از عايق را به طول محيط بيروني به اضافه 10 سانتيمتر و عرض حداقل 25 سانتيمتر ببريد و مطابق شكل نصب نمائيد بايد دقت كرد كه در صورت امكان عايق روي لوله بيش از 15 سانتيمتر ارتفاع داشته باشد .

 4 ـ 9 ـ 2 ـ اگر لوله يا كانال برآمده از سطح فلزي باشد و جريان گرم از آن عبور نكند پس از نصب عايق اصلي سطح لوله يا كانال را با مشتقات قيري آغشته نمائيد سپس نوار عايق به طول محيط لوله يا كانال به اضافه 10 سانتيمتر و عرض 25 سانتيمتر بريده و مطابق شكل زير نصب نمائيد .

4 ـ 9 ـ 3 ـ اگر از لوله فلزي جريان گرم عبور مي‏كند ابتدا يك قطعه لوله سيماني به ارتفاع 25 سانتيمتر روي لوله فلزي با استفاده از ماستيك غلاف نمائيد و بعد مراحل 1 ـ 9 ـ 3 ـ را دنبال نمائيد .

 4 ـ 9 ـ 4 ـ اگر لوله از جنس پليمري باشد با استفاده از ماستيك و غلاف سيماني يا فلزي مطابق بند 4 ـ 9 ـ 2 عمل نمائيد .

 4 ـ 10 ـ عايق بندي زواياي 90 درجه

 4 ـ 10 ـ 1 ـ با استفاده از ماهيچه سيماني زاويه 90 درجه را مطابق با شكل به زواياي منفرجه تبديل نمائيد .

 4 ـ 10 ـ 2 ـ در زواياي 90 درجه عايق زيرين را بعد از آماده شدن سطح به نحوي نصب نمائيد كه انتهاي آن حداقل 10 سانتيمتر بالاي ماهيچه سيماني قرار گيرد سپس آن را جوشكاري نمائيد . ( مطابق شكل )

روشهاي ديگر نصب عايق در گوشه‏ها

 4 ـ 10 ـ 3 ـ بعد از آماده شدن سطح عمودي يك لايه ديگر از عايق را مطابق شكل به نحوي نصب نمائيد كه ابتداي بخش عمودي حداقل 10 سانتيمتر جلوتر از ماهيچه سيماني باشد .

 4 ـ 10 ـ 4 ـ چنانچه در بخش عمودي قرنيز وجود داشته باشد عايق بندي را مطابق شكل انجام دهيد و اگر قرنيز موجود نيست عايق را تا روي سطح ( بنابه درخواست كارفرما ) امتداد دهيد.

 11 ـ 4 ـ عايق كاري مفصلها

 ابتدا فاصله بين مفاصل را مطابق شكل زير با ماستيك قيري پر نمائيد .

 سپس يك تكه عايق رطوبتي بام را به نحوي ببريد كه اطراف آن از لبه‏هاي مفصل 10 سانتيمتر دورتر باشد و مطابق شكل زير آن را نصب كنيد .

 براي نصب عايق اصلي شيار مفصل را با ماستيك پر كنيد .

منبع: standard.isiri.gov.ir